Algemene Voorwaarden

Fotografie Krist – Mijn FotodieeTopfotovlaanderen

Fotografie Krist – TopFotoVlaanderen – Mijnfotoidee
BTW BE 0725.427.861
Herman Roelstraetelaan 11
8930 Menen
email : krist@fotografiekrist.be ; info@mijnfotoidee.be
tel : 0473/274814

 • Media: Foto’s genomen door Fotografie Krist, TopfotoVlaanderen & MijnFotoidee kunnen verschijnen op de site of Facebook, indien u dit niet wenst kunt u dit vermelden. Foto’s die door ons gemaakt zijn, zijn onderhevig aan auteursrechten. Persoonlijk gebruik is vrij, voor andere doeleinden moet de klant toestemming vragen aan mij. Ook worden foto’s bewerkt in mijn stijl, dus hier is geen toestemming om deze zelf te bewerken
 • Het aantal foto’s van een sessie kan niet op voorhand worden vastgelegd. Dit hangt af van verschillende variabelen, zoals de duur van de reportage
 • Boeking & Annulatie : Voor shoots die op locatie doorgaan kan het zijn dat het weer tegenvalt. Dan wordt de shoot kosteloos verplaatst naar een andere datum. Wanneer de shoot door de fotograaf niet kan doorgaan word deze kosteloos verplaatst naar een andere datum. Bij boeking van de shoot word een voorschot van 25€ gevraagd. Bij annulatie wordt dit bedrag ingehouden. Enkel met bewijs van onmacht, ziekte, sterfte kan er kosteloos verzet/geannuleerd worden.
  Fotoreportages kunnen niet worden ingekort, de afgesproken termijn wordt voldaan. Een shoot verlengen kan wel. (bv. Huwelijksreportage)
  Bij belet of ziekte van de fotograaf op de afgesproken datum, neem een gelijkwaardige fotograaf over. Wanneer er geen vervanger wordt gevonden, krijgt de klant zijn voorschot terug betaald.
 • Locatie : Wanneer de locatie verder dan 20km van Menen ligt wordt een kost van 0.35€ per KM aangerekend. De eerste 20km is gratis. Als de klant te laat komt wordt de shoot niet verlengd.
 • Digitale Foto’s : De digitale foto’s komen in een online galerij te staan, deze blijven daar een jaar staan. Indien je de foto’s na een jaar nog wenst op te vragen, wordt hier voor een kost aangerekend van 25€
  Galerijen in lage resolutie die gedeeld worden, worden voorzien van een logo in het midden van de foto. De foto’s kunnen niet worden gedownload en dienen louter als bezichtiging voor eventuele aankopen. U kan deze wel delen.
 • Prijzen/Betaling:
  De prijzen kunnen op ieder moment aangepast worden, wanneer jou prijs opgemaakt is via een offerte kan deze niet meer veranderen. Betalingen gebeuren via een factuur. Facturen worden via email verstuurd. De foto’s worden niet verzonden indien de betaling nog niet voldaan is.
  Elke aankoop is bindend: bij aankoop verbindt de klant zicht tot de aangeduide artikelen. De bestelling wordt pas klaargemaakt na goedkeuring van het ontwerp en na betaling van het volledige bedrag.
  Facturen moeten betaald worden binnen 30 dagen na factuurdatum
  Offertes blijven geldig tot 30 dagen na de offertedatum. Ze zijn vrijblijvend tot de klant ze aanvaardt.
  Betalingen gebeuren op het rekeningnummer BE85 3771 0836 5306 na toezending van factuur en levering van goederen.
  Bij niet of laattijdige betaling houdt Fotografie Krist zicht het recht om alle verdere prestatie op te schorten tot volledige betaling van het nog openstaande factuurbedrag bekomen is.
 • De fotograaf mag een sessie annuleren als de klant niet voldoet aan de gevraagde acties en voorbereiding.
 • De klant is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als foto’s of fotoproducten zijn afgedrukt bij derde partijen.
 • Cadeaubonen : Allen cadeaubonnen met een stempel van Fotografie Krist zijn geldig. Cadeaubonnen zijn onbeperkt geldig tenzij anders vermeld op de bon. Bij verlies van cadeaubonnen kan de verkoper niet aansprakelijk worden gesteld.
 • De geleverde prestaties en diensten zijn een inspanningsverbintenis, geen resultaatverbintenis.
 • Klanten moeten klachten over de dienstverlening melden binnen 5 werkdagen na de shoot of levering.
 • Aansprakelijkheid:
  Fotografie Krist is niet aansprakelijk voor ongevallen voor , tijdens of na een shoot
  Fotografie Krist is niet aansprakelijk voor materiële of lichamelijke schade voor, tijdens of na een shoot.
  Fotografie Krist is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van eigendommen van de wederpartij. De klant is zelf verantwoordelijke voor zijn/haar kinderen.
 • Wijzigen algemene voorwaarden:
  Algemene voorwaarden kunnen aller tijde gewijzigd of aangevuld worden. Wijzigingen of aanvullingen worden tijdens aan de klant meegedeeld.
Boek een Sessie